O nás

Městské kulturní centrum Beroun je příspěvkovou organizací zřízenou 1. 4. 2013 Městem Beroun.

MKC Beroun pořádá

  • akce kulturního a společenského charakteru
  • vzdělávací programy, kurzy, přednášky
  • podílí se na mimoškolních aktivitách mládeže
  • zajišťuje provoz městského informačního centra, včetně prodeje vstupenek
  • vykonává galerijní činnost
  • organizuje celoměstské akce jako je například Trilobit Beroun, Dny Evropského dědictví, Berounské kulturní léto apod.
  • ve spolupráci s festivalovými orgány organizuje Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun
  • podporuje místní umělce

PROMENÁDA BOHÉMA

Přidáno 8:57, 17.5.2016

Příjemný celodenní umělecký happening v otevřeném plenéru města (Nám. Joachima Barranda, zahrada Muzea berounské keramiky, Pakostův sad, Zámečnická ulička) nabízí možnost prezentace umělců zaměřených na výtvarné umění, fotografii, origami, šperk, rukodělnou výrobu, pletení a další obory. Vítáni budou karikaturisté a portrétisté. Prostor bude dán také zajímavým performancím a hudebním souborům.

Chcete-li své umění na této akci prezentovat, přihlaste se mailem (pokud je to možné, přiložte ukázku) na bergerova@mkcberoun.cz. nejpozději do pondělí 20. 6. 2016. Cena za prodejní místo je 100,– Kč, poplatek zaplatíte na místě v den konání. Více informací JUDr. Marcela Bergerová, tel. 608 885 182.

Výlep plakátů nově zajišťuje Městské informační centrum Beroun!

Přidáno 10:09, 25.1.2016

Plakáty k výlepu se přijímají v infocentru pouze ve všední dny. Ve dnech, kdy je výlep prováděn (úterý a pátek) pouze do 14 hodin (pokud budou plakáty přineseny po 14. hodině, budou vylepeny až v další výlepový den). 

Změna sídla MKC!

Přidáno 8:45, 13.1.2016

Oficiální sídlo MKC Beroun je Holandská 118, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, tato adresa nyní musí být uváděna na smlouvách, fakturách a případných dalších dokladech!

Lístky do Městského kina nově v prodeji v MIC.

Přidáno 11:50, 23.9.2015

Od poloviny září máte možnost zakoupit si v informačním centru lístky do Městského kina.

Průvodcovské služby historickým jádrem Berouna

Přidáno 14:09, 27.4.2015

MIC nabízí občanům a turistům komentované proh­lídky po městě Berouně. Pro tyto služby je nutné se přihlásit v Městském informačním centru nebo na tel. čísle: 311 654 321, kde se současně dozvíte i více informací.