Z ateliérů i z depozitáře

Z ateliérů i z depozitáře

8. 7. 17:00 - 24. 7. 2020 17:00  Městská galerie
Výstava

Jak jste si jistě všimli, v souvislosti s vládními opatřeními vyvolanými pandemií covidu jsme byli nuceni provést změny v plánu výstav pro letošní rok.  Jednou z nich je, že odpadla oblíbená tradiční výstava dětských prací a nebylo možno uskutečnit ani plánovanou výstavu děl slovinských umělců. Abychom vám tyto výstavy nahradili, vybrali jsme z depozitáře městské galerie díla, která vás jistě potěší. Jsou to díla výtvarníků, kteří v uplynulých dvaceti letech v galerii vystavovali. Jedná se převážně o výtvarníky z Berouna a bližšího okolí. Uvidíte obrazy, sochy, keramiku či grafiky, které vystavující výtvarníci darovali městu Berounu. Mnohé z děl jste ještě nikdy neviděli. Budou vystaveny i obrazy, na jejichž autory můžeme nyní bohužel už jenom vzpomínat. Výstavu doplníme pro srovnání i několika novými obrazy nejznámějších berounských malířů.

Výstava bude zahájena ve středu 8. července v 17.00 hodin.

FOTOGALERIE

Fotogalerie