O nás

Městské kulturní centrum Beroun je příspěvkovou organizací zřízenou 1. 4. 2013 Městem Beroun.

  • akce kulturního a společenského charakteru
  • vzdělávací programy, kurzy, přednášky
  • podílí se na mimoškolních aktivitách mládeže
  • zajišťuje provoz městského informačního centra, včetně prodeje vstupenek
  • vykonává galerijní činnost
  • organizuje celoměstské akce jako je například Trilobit Beroun, Dny Evropského dědictví, Berounské kulturní léto apod.
  • ve spolupráci s festivalovými orgány organizuje Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun
  • podporuje místní umělce

 

Městské kulturní centrum Beroun
Holandská 118
Beroun-Centrum
266 01 Beroun
IČO: 00335371
Číslo účtu: 4933131/0100