UKONČENO! Květa Makovská: Lyrická kouzla

UKONČENO! Květa Makovská: Lyrická kouzla

9. 9. 17:00 - 16. 10. 2020 17:00  Městská galerie
Výstava

UKONČENO k 12. 10. 2020 - COVID!

Cestovatelka, malířka, sochařka a keramička vypráví na své nové výstavě pohádku o přírodě a lidech v ní.

Výtvarnice narozená v Praze prožila své dětství v Chodouni u Zdic. Po ukončení studia na gymnáziu v Hořovicích odešla studovat výtvarnou výchovu, matematiku a deskriptivní geometrii na Pedagogickou fakultu UK. Po jejím absolvování se přestěhovala do Berouna, kde žije dosud. Známe ji jako vyučující na Jungmannově ZŠ, ZUŠ Václava Talicha a na zdejším gymnáziu. Mnozí z jejích žáků získali za svoji výtvarnou práci řadu celostátních i mezinárodních ocenění.

Květa Makovská získala své dovednosti studiem u Ladislava Leitgebla (malba), Václava Pence (Metodika), Cyrila Boudy (grafika) a Františka Zedníčka (keramika a užitá tvorba). Vzdělávala se celý život také na kurzech krajinomalby a arteterapie, v keramickém studiu Jarmily Tyrnerové a Luďka Skoblíka a byla rovněž účastnicí keramického sympozia v Koněšíně.

Mnoho let vystavovala také na berounských hrnčířských trzích, kde v roce 2003 získala 1. místo v soutěži o nejlepší zahradní květinovou plastiku.

V současné době je její tvorba širokým spektrem námětů a žánrů. Uspořádala mnoho výstav v tuzemsku i v zahraničí a zúčastnila se také mezinárodních plenérů v Polsku (Brzeg, Petřikow, Przewoz). S velkým zájmem se setkaly její výstavy v partnerském německém Goslaru. Rovněž v berounské galerii jste mohli vidět několikrát její nezaměnitelné keramické objekty a obrazy.

V keramice preferuje Květa Makovská keramickou hlínu ostřenou šamotem. Její variace květinových, figurálních a zvířecích plastik obohatí interiér i exteriér. V malbě tíhne k olejomalbě a pastelu. Její obrazy zachycují přírodu zblízka, jakoby pod mikroskopem.

Nové vystavené sochy, drobná keramika i obrázky z cest budou pro návštěvníky jistě milým překvapením, na výstavě ale nebudou chybět ani tradiční obrazy Květy Makovské.

Výstava bude zahájena ve středu 9. září v 17 hodin a potrvá do 16. října 2020.

FOTOGALERIE

Fotogalerie