ZRUŠENO. Tichý & Urban: Sargasové moře

ZRUŠENO. Tichý & Urban: Sargasové moře

17. 2. 10:00 - 20. 3. 2021 15:00  Městská galerie
Výstava

Loni v téměř shodném termínu začala v Městské galerii Beroun výstava mladých pražských výtvarníků Eliáše Urbana a Matouše Tichého nazvaná Sargasové moře. Protože výstava byla z důvodu nařízení vlády ukončena předčasně, rádi bychom vám ji nabídli ještě jednou (přestože v tuto chvíli není jisté, zda výstava vůbec proběhne)...

Oblíbeným tématem Eliáše Urbana je prorůstání prostředí a dějů, které se v něm odehrávají. Diváci často objevují na jeho obrazech postavy, které vykonávají činnosti, jež nejsou zcela v souladu s místem, v němž se odehrávají. Vznikají tak občas „harmonické nesoulady“, které malíře zajímají. Eliáš Urban se inspiruje často celkovou atmosférou města, které jej obklopuje. Proto se na jeho obrazech objevují i některá reálná místa. Reálnost je zde však pouze součástí skladby, není to podmínka.

Matouš Tichý je novodobý expresivně romantický realista – je to malíř a básník. Ovlivnil jej venkov, kde vyrůstal. Na jeho obrazech můžeme vidět úzké sepětí člověka s přírodou. Jeho obrazové kompozice těží z kulturních a přírodních artefaktů – větví, stromů, keřů, trav, lesních plodů či zvířat. Tyto kompozice jsou pojaty monumentálně a zpracovány paletou tlumených barev, zasazené do abstraktní obrazové plochy. Obrazy jsou doprovázeny umělcovým poetickým textem, který podtrhuje jeho pohled na svět. Skládání veršů je pro Matouše Tichého stejně důležité jako malba obrazu.