Ivana Bachová: AGUA AZUL

Ivana Bachová: AGUA AZUL

31. 5. 17:00 - 30. 6. 2023 17:00  Městská galerie
Výstava

Komentovaná prohlídka proběhne 15. června od 16 hodin.

Výstavu prací žáků vystřídá v Městské galerii Beroun mladá výtvarnice Ivana Bachová. Její práce budou pro návštěvníky zdrojem potěšení i zamyšlení.

Malířka ve své tvorbě ztvárňuje přírodu, živly i struktury světa, v němž žijeme. Její tvorba je realistická, navazuje na realistické styly minulých století a zároveň dává poznat i její vzory. Autorka je dobrým pozorovatelem, zaznamenává své každodenní dojmy a výtvarně je přenáší do svých obrazů. Postupně poznává vzájemné propojení přírody a člověka s dobou, v níž žijeme. Pořizuje si záznamy o vlastních pozorováních a ty jsou součástí jejího díla. Sleduje konkrétní jevy v přírodě, chápe střídání ročních období a na základě toho i proměny přírody. Propojení proměn světa, našeho bytí a celého universa – to je rozumová část její tvorby.

Ivanina tvorba je příležitostí k přemýšlení a systematickou prací s poznatky. Zároveň to však je příležitost k vnitřní očistě a kontemplaci pomocí prožitku. Známá místa, kam se ráda vrací, a jejich proměny díky denní době, počasí či ročnímu období v ní vyvolávají vnímání, které lze označit jako mystické.

Stále však je plná vitality, dovede se radovat z běžného života, v němž mnozí spatřují těžké břemeno. Raduje se z drobností a spatřuje posvátné věci v obyčejných věcech. To jí skýtá elán k další tvorbě. Je věrna sama sobě svým stylem života a s ním související tvorbou. Nezůstává však nic dlužna své cílevědomé snaze postupovat vpřed a snaze o profesionální úspěch. Zdokonaluje se v technice a ve výtvarném projevu, vystavuje samostatně a její díla bývají i součástí společných výstav v České republice i v zahraničí.

Ivana se narodila na Vysočině. V současné době žije a tvoří v Záhornici u Poděbrad. Vystudovala Akademii výtvarných umění a řadu let se věnuje volné tvorbě.

Výstava obrazů Ivany Bachové si najde jistě mnoho obdivovatelů této mladé výtvarnice. Kdo bude mít zájem
o informace k obrazům i o setkání s autorkou, toho srdečně zveme na komentovanou prohlídku dne 15. června v 16.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu na výstavě, zveme srdečně na vernisáž i komentovanou prohlídku.