EHD - Dny Evropského Dědictví

EHD - Dny Evropského Dědictví

Termín se připravuje
Slavnost

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkráceně EHD) jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. EHD se koná každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě – zemích, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V České republice je organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V rámci těchto dnů je možno zhlédnout dlouhou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou jinak běžně pro veřejnost přístupné – např. radnice, soudy, církevní stavby, školy, historické zahrady, obytné domy, věže, kasematy, zříceniny, parníky, národní parky, uhelné doly, vykopávky apod. V rámci těchto dnů pak jednotlivá města pořádají další doprovodné kulturní a společenské akce jako jsou přednášky, koncerty, výstavy či městské slavnosti pod širým nebem.

V Berouně se poprvé oslavy EHD konaly v roce 1997. Kromě zpřístupnění památek jsou od počátku spojeny s konáním Hrnčířských trhů Beroun. Jejich součástí je tradičně doprovodný program, o který se od svého zřízení v roce 2013 stará právě berounské kulturní centrum.